پرسشنامه رایگان مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی

این پرسشنامه شامل 80 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

دونالد ام . برنشتاین ، جان سانتلی ، کارن آلترر ، و وینسنت اندرو سیگلیو

Pursuing- Distancing Scale (FDS)

لطفا اگر هریک از عبارات زیر درباره شما صادق است ، دور کلمه “بله” و اگر نیست دور کلمه “خیر” دایره بکشید. در مورد یک عبارت، هر دو پاسخ را علامت نزنید. گاهی ممکن است احساس کنید دو عبارت ظاهرا متناقض در مورد شما صادق است. در این گونه موارد علیرغم تناقض ظاهری، پاسخی را که بیشتر بیانگر وضع شماست، علامت بزنید. به این معنا که اگر دو عبارت ظاهرا متناقض نشان دهنده خصوصیت شماست، مانعی ندارد که به آن ها یک جور پاسخ بدهید .

بله

خیر

1)     وقتی با مردم صحبت می کنم مایلم به چشمان آنها زیاد نگاه کنم.

بله

خیر

2)     اگر احساساتم به شدت جریحه دار شده باشد، برای نشان دادن آن تردید نمی کنم.

بله

خیر

3)     وقتی اتفاق خوبی برایم افتاده باشد، برای گفتن آن به دیگران تحمل ندارم .

بله

خیر

4)     هنگام پیشواز از خانواده و دوستان ، وقتی که بغل کردن و بوسیدن ها تمام می شود، خوشحال می شوم.

بله

خیر

5)     معمولا بعد از دعوا سکوت می کنم و کنار می کشم .

بله

خیر

6)     از برد و باخت لذت می برم .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج