پرسشنامه رایگان مقیاس خودگسستگی

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس خودگسستگی

این پرسشنامه شامل 27 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس خودگسستگی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس خودگسستگی

تعا