پرسشنامه رایگان مقیاس خانواده اصلی

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی

این پرسشنامه شامل 40 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس خانواده اصلی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی

مقیاس خانواده اصلی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس خانواده اصلی

آلن جی . هاوستات ، ویلیام تی . اندرسون ، فرد پی. پیرسی ، ساموئل دبلیو. کوچران و مارشال فاین

Family- of-Origin Scale (FOS)

هر خانواده ای منحصر به فرد است و شیوه خاص خود را برای انجام امور دارد. لذا در این مقیاس جواب یا انتخاب صحیح یا غلط وجود ندارد . مهم آن است که شما هر چه صادقانه تر پاسخ دهید .

برای پاسخ دادن به عبارات زیر ، خانواده اصلی خود را آن گونه که به خاطر دارید در نظر بگیرید . جواب خود را با استفاده از نمرات و با کشیدن دایره دور عدد مناسب مشخص کنید . لطفا به تمام عبارات پاسخ دهید.

5= قویا موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .

4= موافقم که این عبارت توصیف خانواده اصلی من است .

3= خنثی ( نه موافق و نه مخالف)

2= مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .

1= قویا مخالفم ، این عبارت توصیف خانواده اصلی من نیست .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس خانواده اصلی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج