پرسشنامه رایگان مقیاس الکسی تایمیای تورنتو

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس الکسی تایمیای تورنتو

این پرسشنامه شامل 21 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس الکسی تایمیای تورنتو طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس الکسی تایمیای تورنتو