مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان
The Specific Interpersonal Trust Scale: Men
Cinthia Johnson-George & Walter Swap

چقدر قابل اعتماد هستید؟ 21 ماده
جملات زیر بیانگر نظرات و احساساتی هستند که شما ممکن است در مقابل فرد دیگری داشته باشید . شخص معینی را در نظر بگیرید که اعتماد زیادی به او دارید، کسی که او را با نام “…….” مشخص می کنیم . با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق یا مخالف هستید ، توجه داشته باشید که نسخه های ازمون برای مردان و زنان متفاوت است .
9= کاملا موافق 8= موافق 7= تقریبا موافق 6= اندکی موافق 5= نه مخالف و نه موافق 4= اندکی مخالف 3= تقریبا مخالف 2= مخالف 1= کاملا مخالف
1- اگر “…….” از من تعریف کند ، از او می پرسم آیا واقعا جدی می گوید .
2- اگر تصمیم بگیریم که در جایی با هم ناهار بخوریم، مطمئن خواهم بود که “…….” می آید .
3- اگر “…….” به من اطمینان بدهد که جایی را می شناسد ، با او برای کوهنوردی به آنجا می روم ، هر چند خودم آن جا را نشناسم .
4- از “…….” چیزی نمی خرم ، چون قیمتی را که می گوید قبول ندارم .
5- معتقدم که “…….” منصفانه (جوانمردانه) بازی می کند .
6- اگر نتوانم خودم به پست بروم ، می توانم به “…….” اعتماد کنم که نامه ممهمی را برایم پست کند .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس اعتماد بین شخصی – مردان