پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

این پرسشنامه شامل 91 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

پرسشنامه رایگان عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن
Sa’atchi burnout inventory


هر یک از سوالات [ عبارات] زیر را با دقت بخوانید و ازبین چهار گزینه ؛ خیلی کم ، نسبتا کم ، نسبتا زیاد و خیلی زیاد، گزینه ای را که با وضعیت کنونی شمابیشتر همخوانی دارد، انتخاب کنید و آن را با گذاردن علامت ضرب (*) مشخص بفرمایید.

نمونه سوالات:

1. واگذاری مسئولیت های بیش از ظرفیتتان به شما و ترس از ناتوان بودن در انجام تعهدات
2. نا آگاهی یا اطلاع محدود سرپرست واحد شما در زمینه نحوه استفاده از فرم های ارزشیابی شغلی کارکنان
3. ناآشنایی یا آشنایی محدود با وظایف شغلی خود به دلیل محروم بودن از شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با وظایف شغلی
4. ورود فرد یا افراد جدیدبه شرکت بدون این که مراحل قانونی انتخاب علمی آنها طی شده باشد.
5. عدم تناسب منطقی بین کل دریافتی ماهانه و هزینه های زندگی
6. وجود بعضی دسته بندی های نا سودمند در شرکت و شکلات ناشی از آن در محل کار شما

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

 

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج