پرسشنامه رایگان رفتار پرخاشگرانه

تاریخ انتشار : 27 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار پرخاشگرانه

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف تاثير رفتار پرخاشگرانه بر ميزان سازگاري زناشويي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار پرخاشگرانه