پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

 

حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده

مری پروسیدانو و کنیت هلر

سنجش ارضا حمایت اجتماعی از ناحیه خانوادهPerceived Social Support – Family Scale (PSSFa)عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراک ها و احساس هایی است که اکثر مردم گه گاه در رابطه با خانواده خود پیدا می کنند. برای هر عبات سه پاسخ می تواند وجود داشته باشد: بله ، خیر ، نمی دانم . لطفا دور پاسخ انتخابی خود برای هر عبارت دایره بکشید.

1)     خانواده ام در حد نیازم از من حمایت اخلاقی می کنند. بله خیر نمی دانم
2)     نظرات خوبی درباره خدمت به خانواده یا بهره مندی از آن ها به ذهنم می رسد. بله خیر نمی دانم
3)     اکثر مردم بیشتر از من به خانواده خود نزدیک اند. بله خیر نمی دانم
4)     وقتی راز خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده ام می گویم، احساس می کنم آرامش آن ها را به هم می زنم. بله خیر نمی دانم
5)     اعضای خانواده ام از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند. بله خیر نمی دانم
6)     بسیاری از علائق من با علائق اعضای خانواده ام مشترک است. بله خیر نمی دانم

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده