پرسشنامه رایگان تکمیل جمله ماینر MSCS

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

Sentence Complete Scale

لطفا جملات زیر را با انتخاب یک گزینه از بین 6 گزینه، که به بهترین نحو نظر شما را بیان می کند، تکمیل فرمایید.

 

نمونه سوالات
1. دکتری که معمولا به او مراجعه می کنم،
( ) دکتر خوبی است .
( ) شخص بسیار مهمی در زندگی من است.
( ) شخصی است که در موقع لزوم نزدش می روم.
( ) می تواند توجه بیشتری به بیماران نماید.
( ) هروقت مورد نیاز باشد، در دسترس است.
( ) لاف زن و کم سواد است.
 
2.  بانشستن پشت میز کترم در مدرسه،
( ) کار زیادی انجام می دهم.
( ) بی حوصله و کیل می شوم.
( ) اغلب نگرانم که آیا می توانم کارها را به اتمام برسانم.
( ) احساس محدودیت می کنم.
( ) احساس می کنم مجبورم کارم را به طور موثری انجام دهم.
( ) احساس راحتی می کنم.
 
3. تیر اندازی با تفنگ ،
( ) احتیاج به دقت و مهارت دارد.
( ) آرام بخش است.
( ) در این مورد سعی می کنم محتاط باشم.
( ) ورزشی است که در آن لذت می برم.
( ) برایم لطفی ندارد.
( ) می تواند بسیار خطرناک باشد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS