پرسشنامه رایگان بررسی تناسب سوالات آزمون كارشناسی ارشد كتابدرای

تاریخ انتشار : 2 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی تناسب سوالات آزمون كارشناسی ارشد كتابدرای

پژوهش حاضر با هدف بررسی نتاسب سوالات ” درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری ” آزمون  کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی با دروس تخصصی دوره کارشناسی این رشته انجام گرفته است. به علاوه تاثیر عواملی چون: جنسیت، رشته ، معدل و محل تحصیل دوره کارشناسی پذیرفته شدگان بر قبولی آنان در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفته است. برسی دیدگاه های اعضای هیات علمی گروه های آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی درباره شیوه برگزاری آزمون، مواد امتحانی و تناسب سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی نیز مورد توجه پژوهش بوده است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامع آماری پژوهش متشکل از سه بخش شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری در سالهای 1380-1376، 2- اطلاعات تحصیلی دوره کارشناسی دانشجویان پذیرفته شده در سه دانشگاه تهران، مشهد، اهواز 3- اعضای هیات علمی گروههای کتابداری دارای دوره کارشناسی زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش در پیوند با جامعه آماری پژوهش به ترتیب از طریق تحلیل سوالات ماده آزمودنی درک و تجزیه و تحلیل مطالب کتابداری، مکاتبه را ادارات آموزشی دانشگاها و توزیع پرسشنامه در بین اعضای هیات علمی گروهای کتابداری گردآوری شد.

نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده آن است که : بین سوالات تخصصی طرح شده در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و واحدهای درسی این رشته در دوره کارشناسی تناسبی وجود ندارد. 2- تفاوت معنی داری بین پذیرش کارشناسان کتابداری و غیر کتابداری در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی مشاهده شد. 3-کارشناسان زبان انگلیسی نسبت به کارشناسان سایر رشته ها در آزمون کارشناسی ارشد کتابداری موفق تر بوده اند. 4- جنسیت در پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری تاثیری نداشته ولی معدل از عوامل موثر بر قبولی آنان بوده است. 5- دانشگاه محل تحصیل فارغ التحصیلان کارشناسی کتابداری در پذیرش آنان تاثیر گذار بوده است. 6- اعضای هیات علمی نسبت به شیوه فعلی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و تناسب سوالات آن نگرش مثبتی ندارند بر مبنای یافته های پژوهش لازم است سه پیشنهاد زیر مورد توجه قرار گیرد: 1- تجدید نظر در شیوه عملی برگزاری آزمو ن و طرح سوالات لازم و ضروری است. 2- وجود ماده آزمونی معارف اسلامی باشد مورد بازبینی قرار  گیرد. 3- پذیرش کارشناسان سایر رشته ها در دوره های کارشناسی ارشد کتابداری نیاز به بررسی جدی دارد.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی تناسب سوالات آزمون كارشناسی ارشد كتابدرای