پرسشنامه رایگان مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي

این پرسشنامه شامل 77 سوال بوده و با هدف ساخت و هنجاريابي مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي