پرسشنامه رایگان ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی

تاریخ انتشار : 5 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی یکی از بخش های مهم هر سازمانی می باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی می تواند بر مدیریت صحیح منابع انسانی تمرکز ویژه ای داشته باشد. در این بخش به منظور سنجش اثربخش بودن مدیریت منابع انسانی پرسشنامه ای ارائه شده است که در مقالات و انجام پایان نامه های مدیریت منابع انسانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پرسشنامه ادراک  کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی، یک پرسشنامه ۴۴ سوالی است که توسط بوسلی و ویل (۲۰۰۲) طراحی و اجرا گردیده است. این پرسشنامه ۹ مولفه دارد که عبارتند از؛ «نحوۀ اطلاع رسانی، بینش در اهداف و مقاصد، موقعیت کاری ثانویه، همکاری در واحدها، تسهیم اطلاعات، مشتری محوری، همکاری بین واحدها و  حقوق».

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی