پرسشنامه رایگان ادارک از مدیریت

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ادارک از مدیریت

این پرسشنامه شامل 152 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی ادراک از مدیریت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 18

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ادارک از مدیریت