پرسشنامه رایگان اختلاف زوجین

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلاف زوجین

این پرسشنامه شامل ۵۴ سوال بوده و با هدف تاثیر آموزش مهارت های فرزند پروری با استفاده از الگوی شناختی – رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلاف زوجین