پرسشنامه رایگان اختلاف زوجین

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اختلاف زوجین

این پرسشنامه شامل 54 سوال بوده و با هدف تاثير آموزش مهارت هاي فرزند پروري با استفاده از الگوي شناختي – رفتاري بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اختلاف زوجین

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد زوجین روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه باورها و تفکرات زوجین (CBTS)

نوع فایلپرسشنامه کیفیت روابط زوجین کوندی و همکاران ۲۰۱۶

نوع فایلپرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی

نوع فایلپرسشنامه صمیمت زوجین ۸۷ سوالی

نوع فایلادبیات پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین

نوع فایلپرسشنامه صمیمیت زوجین اولیاء و همکاران

نوع فایلپرسشنامه صمیمیت زوجین ووندن بروک و هانس برتمن

نوع فایلپرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین (بر اساس چاچوب نظری مبلر- نانالی و اکمن)

نوع فایلپرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین – کریستنسن و سولاوای(CPQ)

نوع فایلپرسشنامه سازگاری زوجین

نوع فایلپرسشنامه تعارض های زناشویی (MCQ) براتی و ثنایی ۱۳۷۵- ۴۲ سوالی

نوع فایلپکیج پرسشنامه رضایت زناشویی

نوع فایلپکیج پرسشنامه تعارض زناشویی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه فرسودگی زناشویی

نوع فایلادبیات پرسشنامه سازگاری زناشویی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ۱۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس 

نوع فایلادبیات پرسشنامه رضایت زناشویی ۱

نوع فایلپرسشنامه سازگاری زناشویی ۳۲ سوالی

نوع فایلمقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS) – فرم تجدیدنظر شده

نوع فایلپرسشنامه رضایتمندی زناشویی اسلامی

نوع فایلمقیاس تعارض زناشویی کانزاس اگمان و همکاران (KMCS)

نوع فایلپرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس (LWMAT)

نوع فایلپرسشنامه رضامندی زناشویی

نوع فایلپرسشنامه انتظارات زناشویی

نوع فایلپرسشنامه رضایت جنسی هادسون و همکاران ۱۹۸۱