پرسشنامه رایگان بررسی علل روانشناختی گرایش زنان افغانستانی به خودکشی(خودسوزی)

تاریخ انتشار : 1 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی علل روانشناختی گرایش زنان افغانستانی به خودکشی(خودسوزی)

زندگی به اکثرمردم می‌آموزد که دنیا محل خوشگذرانی نیست وکسانی که در جستجوی لذت وخوشی هستند، به علت تمرکز وتوجه به آن هرگز موفق نخواهند شد. بایدبا پستی و پوچ‌گرایی بنیادی این بیماران مقابله کرد. غالباً لازم است که علاوه بر نمایان کردن ارزشهای جهان، عظمت و گستردگی آن رابه بیمار نشان داد. خودسوزی نمادی است از دوزخ دست ساخته ای انسانها، نمادی که زنان برای جهانیان نشان بدهند که زندگی روزمره ی شان شبیه بسربردن در آتش دوزخ است. در فرهنگ افغان، آتش همچنان نمادی از ریشه کنی و نابودی میراث فردی است. نابودکردن خود با آتش نماد نابودکردن نسل خویش برای همیشه است.  ازآنجا که انعکاس گزارش های خود کشی زنان در مطبوعات خصوصاً نوع “خودسوزی”، درچند سال اخیرپیوسته درحال گسترش است، ما را برآن داشت تا مطالعات موردی را درولایت حوزه ی جنوب غرب افغانستان به لحاظ شیوع بیشتر این عمل به منظور تحقیق و بررسی دلایل گسترش این پدیده انتخاب نمائیم، این پروژه ولایت هرات(افغانستان) را تحت پوشش قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با هدف  بررسی و مقایسه ی وضعیت تحصیلات،اقتصاد،اعتیاد،تاهل،شغل،محل سکونت و تعداد فرزندان در زنانی که اقدام به خود سوزی داشته اند و زنان بهنجار جامعه صورت گرفت. در این پژوهش ۱۰۰ نفر از زنانی که اقدام به خودسوزی نموده بودند و نجات یافته بودند و ۱۰۰ نفر از زنان بهنجار جامعه ازولایت حوزه ی جنوب غرب هرات _افغانستان ،شرکت داشتند. پژوهش حاضر بصورت مقایسه یی و با پرسشنامه ی خود ساخته ی،”بررسی وضعیت سلامت درزنان افغانستان” و”سوالات ارزیابی خودکشی راجرزSAC-R” سنجیده و با هم مقایسه شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که درمیان افراد مطالعه شده، سطح رفاه وتحصیلات و اعتیاد و محل سکونت افرادرابطه مثبت و معناداری برقرار است.نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که تاهل مولفه ی تاثیر گذاری در گروه زنان اقدام کننده به  خودسوزی محسوب نمی شود. امادر زنان جامعه بهنجار بین موقعیت تاهل در مولفه اقدام به خودسوزی نشان می دهد که، میانگین نمرات زنان متأهل از نمرات زنان مجرد بیشتر است در نتیجه توجه به این نکته حائز اهمیت است که خودسوزی آسیبی است که از تعارضات اجتماعی برمی خیزد که درآن تضاد موقعیت وخواسته وجود دارد. معمولا شرایط بداقتصادی یا لزوما تحصیلات پایین عامل آن نیست. برعکس، دربسیاری ازمناطق، شکلی سنتی وپذیرفته شده ازمحرومیت وجود دارد که فرد به آن عادت کرده است وگاهی مانع ازآسیب های اجتماعی می شود. برخوردار شدن از تحصیلات بعد از ۱۰سال حاکمیت استبدادی طالبان وهمچنین استفاده ازرسانه های جدید برسطح آگاهی زنان افزوده است. به تعبیردیگرحرکتهای ناگهانی رکود یا رشد، بسیاری ازمواقع افراد را دچار “گمگشتگی فرهنگی” کرده و جهش وازدست دادن هویت فرهنگی را درپی دارد، که هم نارضایتی عمیق وهم نا آرامی گسترده ای رابوجود می آورد.

برای دانلود پرسشنامه به کادر زیر مراجعه کنید

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی علل روانشناختی گرایش زنان افغانستانی به خودکشی(خودسوزی)

 

نظرات