پرسشنامه رایگان بررسی منابع رنج عاطفی در بیماران مبتلا به سرطان و رابطه آن با سطح سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 2 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی منابع رنج عاطفی در بیماران مبتلا به سرطان و رابطه آن با سطح سلامت عمومی

امروزه سرطان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در سرتاسر جهان محسوب می شود که مواجهه با آن بر ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی فرد تاثیر گذاشته و بحران ایجاد می نماید. در نتیجه به نظر می رسد که توجه به این بیماران بویژه توجه به بعد روانی این بیماری و اثرات مخربی که بر آنان دارد می تواند در آینده کمک بزرگی به آنان و خانواده هایشان نماید و بخشی از آلام این بیماران را تسکین دهد از این رو در این تحقیق سعی شده است به این بعد از مشکلات بیماران پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بیماران سرطانی بالای ۱۹سال مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر مشهد تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. حجم نمونه در این پژوهش ۶۱ نفر است (۴۴% مرد ). به منظور بررسی فرضیه ها از دو پرسشنامه GHQ( سلامت عمومی ) و بررسی رنج عاطفی (DISTRESS) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که منابع رنج عاطفی عبارتند از: مشکلات اقتصادی، مشکلات رفت و آمد به مرکز درمانی، مشکلات عاطفی مانند: (افسردگی، احساس ترس( در زنان)، عصبانیت، غمگینی، نگرانی، احساس عدم علاقه به فعالیت های معمول زندگی)، مشکلات جسمی نظیر:( اشکال در راه رفتن، وجود ورم در بدن، سرگیجه، اشکال در حافظه و تمرکز، اشکال در خواب و سوزش و گزگز دست و پا در زنان، حالت تهوع در مردان، احساس اشکال در ظاهر، سوء هاضمه ، درد، و احساس خستگی در هر دو جنس) نتایج نشان داد که بین میزان رنج های عاطفی بیماران سرطانی با سطح سلامت روانی آنان همبستگی وجود دارد و همچنین بین زنان و مردان در میزان رنج عاطفی و سطح سلامت عمومی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی منابع رنج عاطفی در بیماران مبتلا به سرطان و رابطه آن با سطح سلامت عمومی

 

نظرات