پرسشنامه رایگان هراس اجتماعی

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه هراس اجتماعی

Social Phobia Inventory (SPIN)

لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید مسائل مطرح شده زیر طی هفته گذشته تا چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.

اصلا … کم … تا حدی … زیاد … خیلی زیاد

نمونه سوالات:

1.     من از افراد صاحب قدرت می ترسم.

2.     از این که جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.

3.     مهمانی ها و گردهمایی ها مرا می ترساند.

4.     من از صحبت کردن با افرادی که نمی شناسم ، اجتناب می کنم.

5.     مورد انتقاد قرار گرفتن خیلی مرا می ترساند.

6.     ترس از دستپاچه شدن موجب می شود تا از انجام کارها یا صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هراس اجتماعی

 

نظرات