پرسشنامه رایگان فرایند جدا شدن کریستنسون و ویلسون

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه فرایند جدا شدن کریستنسون و ویلسون

در این پرسشنامه از شما درخواست می شود به عبارات رتبه ای بدهید که در مورد مردم بطور کلی صادق است.سوالات رتبه بین 1 تا 10 دارند.به این ترتیب که 1 یعنی مردم اینطور نیستند و 10 یعنی مردم خیلی زیاد اینطور هستند.هیچ پاسخی صحیح یا غلط نیست چون رتبه ای که شما می دهید نظر شماست درباره اینکه مردم بطور کلی نسبت به خود و دیگران چه احساسی دارند.لطفا رتبه ای را که پاسخ شما به هر سوال است روی خط تیره سمت راست سوال بنویسید.

پرسشنامه را می توانید از کادر زیر دانلود کنید

خصوصیات این پرسشنامه

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 4

منبع: دارد

تفسیر و توضیحات و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه فرایند جدا شدن کریستون و ویلسون

[

نظرات