پرسشنامه رایگان درخت خودشناسی

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه درخت خود شناسی

یک درخت نقاشی کنید و با درخت هایی که در تست موجود است مقایسه کنید.در این پرسشنامه ۱۶ درخت وجود دارد.در درخت های ۱ تا ۸ شکل شاخه ها و در درخت های ۹ تا ۱۶ شکل تنه مهم است و بر این اساس شخصیت شما تجزیه و تحلیل می شود.

برای دانلود پرسشنامه کادر زیر را مشاهد کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه درخت خود شناسی

نظرات