پرسشنامه رایگان درخت خودشناسی

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه درخت خود شناسی

یک درخت نقاشی کنید و با درخت هایی که در تست موجود است مقایسه کنید.در این پرسشنامه 16 درخت وجود دارد.در درخت های 1 تا 8 شکل شاخه ها و در درخت های 9 تا 16 شکل تنه مهم است و بر این اساس شخصیت شما تجزیه و تحلیل می شود.

برای دانلود پرسشنامه کادر زیر را مشاهد کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 10

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه درخت خود شناسی

نظرات