پرسشنامه رایگان مقیاس خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده

چقدر قاطع هستید .

The Adult Self-Expression Scale

Gay‚ Melvin & Hollandsworth‚ James & Galassi‚ Johan
پرسش نامه زیر برای جمع آوری اطلاعات راجع به شیوه ای که شما خود را ابراز می کنید ، طراحی شده است . لطفا با انتخاب یک عدد از مقیاس زیر به هر سوال پاسخ دهید . پاسخ شما باید مشخص کند که به طور کلی در موقعیت های مختلف ، چگونه خود را نشان می دهید . اگر یک موقعیت خاص درمورد شما صدق نمی کند ، فکر کنید اگر در آن موقعیت قرار بگیرید ؛ چه واکنشی نشان خواهد داد . وقت زیادی را صرف یک سوال نکنید . اولین پاسخی که به نظرتان می رسد ، احتمالا دقیق ترین پاسخ خواهد بود .
4= هرگز 3= به ندرت 2= گاهی اوقات 1=معمولا 0= همیشه یا تقریبا همیشه

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده

 

نظرات