پرسشنامه رایگان بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

تاریخ انتشار : 6 دسامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

هدف این پژوهش مقایسه مشکلات رفتاری و هیجانی و جو مدرسه در مدارس عادی و استعدادهای درخشان بود. نمونه های مطالعه شامل ۱۴۵ دانش آموز دختر و پسر تیزهوش و ۳۱۱ دانش آموز دختر و پسر عادی می شد که به طور تصادفی در دو مرحله انتخاب شدند و به پرسش نامه های فرم خودسنجی نوجوان (YSR) و جو مدرسه پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون یو من ویتنی U Mann) (Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج زیر به دست آمد:
۱- بین مشکلات رفتاری و هیجانی دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان مدارس عادی تفاوت معنا دار مشاهده می شود؛ به این معنی که دانش آموزان دختر و پسر تیزهوش نمرات بالاتری در مشکلات رفتاری و هیجانی کسب کردند.
۲- بین نگرش به جو مدرسه دانش آموزان تیز هوش و دانش آموزان مدارس عادی تفاوت معنادار مشاهده می شود؛ یعنی دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی نگرش منفی تری نسبت به جو مدرسه گزارش کردند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

 

نظرات