پرسشنامه رایگان احساس ناراحتی از موفقیت

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

« مقیاس پدیده غلط انداز»

14 ماده
این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند . درستی این جملات را ، در ارتباط با خودتان و با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید .
(کاملا درست) 7 6 5 4 3 2 1 (کاملا غلط)

 

نمونه سوالات:

1- در مجموع ، مردم تمایل دارند مرا خیلی شایسته تر از آن چه واقعا هستم تصور کنند .
2- مطمئن هستم که سطح فعلی عملکردهای من براساس استعداهای واقعی من است .
3- گاهی می ترسم از این که مردم مرا ، آن طور که هستم ، کشف نکنند .
4- تعریف های مردم درباره هوش خودم را به آسانی می پذیرم .
5- فکر می کنم که ارزش خوشبختی ها ، قدرشناسی ها و تعریف های دیگران را دارم .
6- گاهی به این فکر می افتم که عملکرد فعلی من با تحصیلاتی که ادامه می دهم ، نتیجه یک اشتباه است .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگانپرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت

 

نظرات