پرسشنامه رایگان چند وجهی اضطراب ایدز

تاریخ انتشار : 3 دسامبر 2015

 

banner-questionnaire

پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدز

علیپور؛ زهرا، اسکندری؛ نرگس، لمیعیان؛ می نور، احمری طهران؛ هدی، حاجی زاده؛ ابراهیم، ایزدی؛ احمد.

The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire (MAAQ) – Snell & Finney.1989; 1996

نمونه سوالات:

1.     فكر كردن در مورد ايدز مرا مضطرب ميسازد.

2.     گاهي اوقات در مورد مقابله با ايدز دچار مشكل ميشوم.

3.     زماني كه در مورد تهديد ايدز فكرميكنم دچار تنش ميشوم.

4.     در مورد همه گیری ایدز خیلی مضطربم.

5.     زماني كه در مورد روابط جنسي فكرميكنم در مورد ايدز احساس ترس و وحشت ميكنم.

6.     از ابتلا به ایدز می ترسم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدز

 

نظرات