پرسشنامه رایگان شخصیتی گری – ویلسون

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون

Gray- Wilson Personality Questionnaire (GWPQ)

لطفا به هریک از سوال های زیر پاسخ” بله” یا ” خیر” بدهید. اگر به هر دلیلی پاسخ دادن را غیر ممکن دیدید، گزینه نمی دانم را انتخاب کنید ، سریع پاسخ دهید و زیاد نگران معنای دقیق سوال ها نباشید. هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد و هیچ یک از سوالها پیچیده نیست.

نمونه سوالات:

1.     اگر در نظر داشتید تغییر شغل دهید، درآمد عامل مهمی برایتان محسوب می شد؟

2.     پارک کردن در جایی که احتمال جریمه شدن وجود دارد، برایتان بی اهمیت است؟

3.     اگرگلو داشته باشید، تا زمانی که بهتر شود، از صحبت کردن اجتناب می کنید؟

4.     اگر قبول کرده بودید که دریک گروه موسیقی شرکت کنید، حتی با این که در تمرین ها بازخوردهای نامطلوبی دریافت می کردید، کارتان را ادامه می دادید؟

5.     اگرچیزی خلاف میل تان باشد، تمایل دارید با صدای بلند فحش دهید؟

6.     اگربا یک حیوان خطرناک م.اجه می شدید، می توانستید آرام و بی حرکت بمانید؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون

 

نظرات