پرسشنامه رایگان شخصیتی گاستون برژه

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیتی گاستون برژه

Questionnaire caractérologique‚ PUF‚ Paris‚ 1950: by Gaston Berger

در این تست به هیچ وجه ، منظور نشان دادن “محسنات” یا ” معایب” نیست. چه؛ این مفاهیم نسبی و مربوط به قلمرو اخلاقند. به عبارت دیگر صحبت از پاسخ “صحیح” یا “غلط” نیست ، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است . آن چه در این تست باید مشخص گردد چگونگی بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شوند؛ دیگر به خودی خود، خوب یا بد نیستند.
این آزمون، دارای نود سوال است . هر سؤال گاهی دو یا سه پاسخ را در خود جای داده است . سؤال ها به طور معمول ، دو رفتار کاملا متضاد را در بر می گیرد ، اما گاهی رفتار سومی را که جنبه میانی دارد مطرح می کند و شما باید پاسخ مربوط به خود را انتخاب کنید . یکی از این رفتارها شماره 9 و دیگری شماره 1 دارد . پاسخ میانی نیز با شماره 5 مشخص شده است . شما باید دور یکی از این سه عدد را خط بکشید. بیشتر سعی کنید بین 9 و 1 ، یکی را انتخاب کنید و تنها هنگامی پاسخ 5 را علامت بزنید که انتخاب بین دو پاسخ دیگر ، واقعا برایتان غیر ممکن باشد.
پاسخ های 9 و 1 و 5 به هیچ وجه “امتیاز” محسوب نمی شوند و شما نباید تصور کنید که انتخاب پاسخ 9 ، به معنی داشتن یک پاسخ خوب است .
تعدادی از شماره ها برای محاسبات خالی است : 10 و 20 و 30 و … و 90

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیتی گاستون برژه

نظرات