پرسشنامه رایگان بدرفتاری ‎فیدل

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه بدرفتاری ‎فیدل

«The Psychological Maltreatment Inventory‎»

پرسشنامه روانشناسی بدرفتاری فیدل (۱۹۸۹) حاوی ۲۴ آیتم می باشد. آزمودنیها در برابر هر آیتم تنها به یکی از شش گزینه‌ می‎توانستند پاسخ دهند ۱- برایم اتفاق نمی‎افتاد، ۲- تأثیری بر من نداشت، ۳- تأثیر منفی کمی بر من داشت، ۴- تأثیر منفی متوسطی بر من داشت، ۵- تأثیر منفی زیادی بر من داشت و ۶- تأثیر منفی خیلی زیادی بر من داشت. ارزش نمره‎گذاری گزینه‎های فوق به ترتیب از ۰ تا ۵ می‎باشد.

به عنوان کودک همه ما با رفتارهای منفی والدینمان روبرو شده یا می‎شویم که برخی از این رفتارها تأثیر منفی کمی بر ما گذاشته و برخی دیگر تأثیر منفی زیادتری داشته است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بدرفتاری ‎فیدل

نظرات