پرسشنامه رایگان بدرفتاري ‎فيدل

تاریخ انتشار : 26 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

پرسشنامه بدرفتاري ‎فيدل

«The Psychological Maltreatment Inventory‎»

پرسشنامه روانشناسي بدرفتاري فيدل (1989) حاوي 24 آيتم می باشد. آزمودنيها در برابر هر آيتم تنها به يكي از شش گزينه‌ مي‎توانستند پاسخ دهند 1- برايم اتفاق نمي‎افتاد، 2- تأثيري بر من نداشت، 3- تأثير منفي كمي بر من داشت، 4- تأثير منفي متوسطي بر من داشت، 5- تأثير منفي زيادي بر من داشت و 6- تأثير منفي خيلي زيادي بر من داشت. ارزش نمره‎گذاري گزينه‎هاي فوق به ترتيب از 0 تا 5 مي‎باشد.

به عنوان كودك همه ما با رفتارهاي منفي والدينمان روبرو شده يا مي‎شويم كه برخي از اين رفتارها تأثير منفي كمي بر ما گذاشته و برخي ديگر تأثير منفي زيادتري داشته است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بدرفتاري ‎فيدل

نظرات