پرسشنامه رایگان وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

تاریخ انتشار : 29 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

هامیلتون آی. مک کابین ، جوئن ام.پاترسون ، جانت آر. گذوچووسکی

سنجیدن استرس در بزرگسالان جوان

Young Adult Family Inventory of Life Events and Changes. (YA-FILES)

لطفا در هریک تغییرات اجمالی خانواده را بخوانید و مشخص کنید که آیا این تغییر در 6 ماه گذشته در خانواده شما رخ داده است یا خیر. با گذاشتن علامت ، با توجه مقیاس زیر یکی از سه پاسخ را انتخاب کنید .

1= بله، این تغییر شخصا برای خودم اتفاق افتاده است .

2= بله ، این تغییر برای یکی از اعضای خانواده (ولی نه من) اتفاق افتاده است .

3= خیر، این تغییر برای هیچ یک از اعضای خانواده من اتفاق نیفتاده است .

خانواده به گروهی از اشخاص اطلاق می شود که با ازدواج، خون یا فرزندخواندگی به هم پیوند خورده اند، خواه با هم زندگی کنند و یا از هم دور باشند. یک خانواده ، ناپدری، نامادری، نابرادری، ناخواهری و مادرخوانده یا پدر خوانده را نیز شامل می شود .

لطفا در نظر داشته باشیدکه در این پرسشنامه کلمات پدر، مادر، برادر و نظایر آن به معنی نامادری ، ناپدری، پدر خوانده یا مادر خوانده، قیم، و نظایر آن نیز هست .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

 

نظرات