پرسشنامه رایگان شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

تاریخ انتشار : 28 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)

 

با توجه به این که در سوال های زیر هیچ پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد و هسچ یک از سوالات پیچیده نیست، لطفا پس از خواندن هر سوال نظر خود را به صورت بلی یا خیر مشخص کنید و درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید.

نمونه سوالات:

1.     آیا شما سرگرمی های متنوع دارید؟

2.     آیا پیش از انجام هرکاری درباره آن ، با تامل ، فکر می کنید؟

3.     آیا اغلب خلق و خوی شما متغیر است؟

4.     آیا تاکنون برای کاری که واقعا می دانستید، فرد دیگری انجام داده، پاداش گرفته اید؟

5.     آیا فرد پر حرفی هستید؟

6.     آیا بدهکار بودن ، شما را ناراحت می کند؟

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم بزرگسالان

نظرات