پرسشنامه رایگان افسردگی کودکان و نوجوانان

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شامل چند محور با مجموعه ای از عبارات است و هر محور نیز بیانگر حالتی است.لطفا همه عبارتها را با دقت بخوانید و هر کدام بیانگر حالت شماست علامت بزنید.

نمونه سوالات:

 

اغلب زود دلتنگ می شوم و کاری برای انجام دادن ندارم

هیچ تغییری در نتایج درسی و میزان تمرکز فکری من بوجود نیامده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

نظرات