پرسشنامه رایگان شخصیتی برن رویتر

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

سوالاتی که خواهید دید ، برای بررسی علائق و نگرش های شما طرح شده است . این سوالات از نوع سوال های هوشی نیست . بنابراین ؛ پاسخ درست یا غلط وجود نخواهد داشت
پس از هر سوال کلمات “بلی” ، “خیر” یا علامت سوال “؟” خواهید دید . اگر به طور مطلق نمی توانید ، پاسخ “بلی” یا “خیر” بدهید ، در آن صورت علامت سوال”؟” را انتخاب کنید .

نمونه سوالات:

1- آیا از این که نمی توانید با مقررات اجتماعی سازگار شوید ، رنج می برید؟ بلی خیر ؟
2- آیا گاه و بی گاه خیالبافی می کنید ؟ بلی خیر ؟
3- آیا عادت دارید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، کارهایتان را خودتان انجام دهید ؟ بلی خیر ؟
4- ایا اتفاق افتاده است که مسیرتان را عوض کنید تا با فردی روبرو نشوید؟ بلی خیر ؟
5- آیا می توانید انتقادهای دیگران را بدون ناراحتی تحمل کنید؟ بلی خیر ؟
6- آیا گاه و بیگاه به گدا پول می دهید ؟ بلی خیر ؟

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

نظرات