پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

تاریخ انتشار : 27 نوامبر 2015

banner-questionnaire

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار می گیرد ، اجازه می دهد تا بتوانید نوع اختلال خود را ، چه از نظر ساخت فیزیکی و چه از نظر ویژگی های روانی ، برآورد کنید . برای این کار دور یکی از حروف a ‚b ‚c بر حسب این که چقدر با شیوه بودن یا سبک تفکر شما مطابقت داشته باشد ، دایره بکشید .
نمونه سوالات:
1-     قد شما چقدر است ؟
a)     کمتر یا مساوی 170 سانتی متر ( زنان 155 سانتی متر)
b)     بین 171 تا 175 سانتی متر ( زنان 156 تا 160 سانتی متر)
c)      بیش از 175 سانتی متر ( زنان 160 سانتی متر)
2-     بین 20 تا سی سالگی ، وزن شما چقدر بود ؟
a)     کمتر یا مساوی با 50 کیلوگرم ( زنان 45 کیلوگرم)
b)     بین 51 تا 60 کیلوگرم (زنان 46 تا 55 کیلوگرم)
c)      بیشتر از 60 کیلو گرم (زنان 55 کیلوگرم)
3-     دور سر شما چند سانتی متر است؟
a)     کمتر از 56 سانتی متر
b)     بین 56 تا 57 سانتی متر
c)      بیشتر از 57 سانتی متر

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

نظرات