پرسشنامه رایگان مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

تاریخ انتشار : 25 نوامبر 2015

banner-graphic-design2-small

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

AMI، یک ابزار پ‍ژ‍وهشی مفید برای بررسی مواردی است که در آن امکان تفکیک فراموشی پیش­گستر و پس­گستر وجود دارد. برای مثال، بیمارانی که در آزمون­های استاندارد تقریباً یکسان عمل می­کنند، احتمال دارد در این آزمون عملکرد متفاوتی داشته باشند (بدلیو ویلسون[۳]، ۱۹۸۶).

این آزمون برای فاصله سنی ۱۸ سال به بالا مناسب است و با هدف از بین بردن محدودیت­هایآزمون­های قدیمی­تر ابداع و اعتباریابی شده ­است.

 

این آزمون شامل یک برنامه مصاحبه نیمه ­سازمان یافته­ای است که از دو بخش تشکیل می­شود. بخش اول به نام برنامه معنایی شخصی[۴]، به ارزیابی یادآوری رویدادهای گذشته زندگی شخصی آزمودنی ها می­پردازد. برنامه معنایی شخصی، آزمودنی را ملزم به یادآوری حقایق زندگی گذشته مربوط به دوران کودکی (برای مثال؛یادآوری نام مدرسه یا معلمان)، ابتدای بزرگسالی (برای مثال؛نام بردن اولین شغل، تاریخ و محل ازدواج) و وقایع دوران اخیرتر (برای مثال؛تعطیلات، مسافرتها یا بستری شدن در بیمارستان) می­نماید. بخش دوم به نام رویداد شرح حال، به یادآوری خاطراتی از همان سه دوره زمانی می­پردازد. این آزمون ساده و از قابلیت اجرای نسبتاً سریع برخوردار است و برای بیماران جالب و جذّاب می­باشد.

AMI،  یک ارزیابی از حافظه شخصی دور ارائه می­دهد. عملکرد در این آزمون می­تواند با آنچه که از تکالیف مربوط به آزمونهای حافظه مرسوم ­تر (که به ارزیابی دانش وقایع عمومی‌یا چهره­های مشهورمی­پردازند) به­دست می­آید مقایسه گردد. این آزمون، چارچوبی فراهم می­کند که به واسطه آن می­توان به ارزیابی وجود آسیب یا سلامت در حافظه دور آزمودنی پرداخت که شامل الگوی هر نوع نقص و شیب زمانی[۵] آن (مربوط به ذخیره نسبی حافظه­های قدیم­تر نسبت به حافظه اخیر) می­باشد.

پایایی

در AMI، سه ارزیاب یعنی بدلی، کوپلمن و ویلسون(۱۹۸۹) به صورت مستقل به ارزیابی و نمره­گذاری خاطرات یادآوری شده پرداختند. همبستگی میان آزمون­های موازی، بین ۸۳/۰ تا ۸۶/۰ در نوسان می­باشد.

روایی

روایی آزمون از چهار طریق مورد ارزیابی قرار گرفت:

۱) آزمون به سادگی نشان داد که قادر به تمیز بیماران فراموشکار از افراد سالم می­باشد.

۲) روش دوم، محاسبه همبستگی درونی میان تکالیف حافظه­ دوره­های مختلف در سطح کل بیماران بود.

۳) روش سوم، مقایسه الگوی شیب تند در طول آزمون­های مختلف حافظه دور بود.

۴) چهارمین روش عبارت است از کنترل اعتبار حافظه­ های تولید شده.

 

روش نمره­ گذاری:

برای هر یک از سؤال های جدول معنایی شخصی، حداکثر ۲ نمره برای یادآوری کامل و ۱ نمره برای یادآوری ناقص در نظر گرفته می­شود. مجموع نمرات سؤال های هر بخش آزمون، در مواقع یادآوری کامل، ۲۱  می­باشد.

بخش دوم به نام برنامه حوادث شرح حال[۶]، به ارزیابی یادآوری حوادث یا وقایع خاص رخ داده در زندگی گذشته آزمودنی می­پردازد. هر بخش از این مصاحبه به ارزیابی حافظه­ در طول همان سه دوره زمانی مربوط می‌شود. آزمودنی ملزم است که سه رویداد مربوط به دوران کودکی، سه رویداد مربوط به اوایل دوره بزرگسالی و سه رویداد مربوط به دوران اخیر را یادآوری نماید. هر جا که آزمودنی در یادآوری حافظه با شکست روبرو شود می­توان از برخی محرک ها استفاده کرد.

در جدول شرح حال، برای خاطره ضمنی مکان و زمان، ۳ نمره و برای خاطره شخصی خاص که زمان و مکان یادآوری شده است و یا برای حوادث با ویژگی اختصاصی کمتر از زمان و مکان یادآوری شده، ۲ نمره در نظر گرفته شده است. سرانجام برای حافظه شخصی مبهم، ۱ نمره، برای سؤال های بدون پاسخ و یا پاسخ­های مبتنی بر دانش و اطلاعات کلی نمره­ای در نظر گرفته نمی­شود.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: Pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

نظرات