پرسشنامه رایگان هوش هیجانی دیویس آزمون 3

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

هوش هیجانی  دیویس آزمون 3

شناسایی هیجان های دیگران

آزمون چند رتبه ای

مارک دیویس

3th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

حداقل یک نفر؛ که شما را خوب می شناسد باید این آزمون را انجام دهد و به عبارات مربوط به شما پاسخ دهد. حتی بهتر خواهد بود که چند نفر این کار را انجام دهند، تا بتوانید از نظر و عقیده دیگران درباره توانایی های EQ خود تصویر گسترده تری به دست آورید .

هر یک از عبارات زیر را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد این فرد را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه پاسخ دهید. آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد این فرد مصداق ندارد

2= بندرت در مورد این فرد مصداق دارد

3= گاهی در مورد این فرد مصداق دارد

4= اغلب در مورد این فرد مصداق دارد

5= همیشه در مورد این فرد مصداق دارد

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه هوش هیجانی دیویس آزمون 3

نظرات