پرسشنامه رایگان همدلی

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه همدلی

Empathy Questionnaire: by Mark Davis  

با توجه به مقیاس زیر به هریک از عبارات زیر با خط کشیدن دور عدد مناسب، پاسخ دهید.

۴= توصیف خیلی خوب احساس شما و ۰= خوب توصیف نکردن آن

۱٫        وقتی من داستان جالب، یا رمانی را می خوانم ، تصور می کنم که اگر حوادث داستان برای من اتفاق می افتاد چه احساسی داشتم .

۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۲٫        من واقعا با احساسات شخصیت های رمان درگیر شدم.

۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۳٫        من معمولا در موقع تماشای یک فیلم یا بازی بی طرف هستم

۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۴٫        بعد از دیدن یک بازی یا فیلم، من احساس می کنم مثل این که ، من یکی از شخصیت ها بودم.

۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۵٫        من با نظم خاصی درباره چیزهایی که ممکن است برایم اتفاق افتذ، خیال پردازی می کنم.

۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۶٫        برای من به ندرت پیش می آید که به شدت درگیر یک فیلم یا کتاب خوب شوم.

۴ ۳ ۲ ۱ ۰

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه همدلی

 

نظرات