پرسشنامه رایگان همام

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه همام

آرین آرانی
پرسشنامه ۱۱۹ جمله است هریک از جملات را به دقت بخوانید و هر مورد را که در باره شما صادق است با درج علامت (× ) در پاسخنامه مشخص کنید . هیچ پرسشی را بدون پاسخ نگذارید . پاسخ های بدون علامت ( خیر) محسوب می شود .
 


 ۱) گفتارم بر درستی استوار است .
۲) تلاش می کنم پوششم ( لباسم ) مانند افراد عادی باشد .
۳) فروتنی سرلوحه رفتارم است .
۴) می توانم به سادگی نگاهم را از زن ( مرد ) زیبایی بردارم .
۵) در سختی و گرفتاری آنچنانم که دیگران در راحتی و خوشی .
۶) از شوق رسیدن به بهشت آرزو دارم مرگم زودتر فرا رسد .

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه همام

 

نظرات