پرسشنامه رایگان نگرش سنج مذهبی – براهنی

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی – براهنی

 ردیف                                  سوالات کاملا”موافقم موافقم نسبتا”موافقم نظریندارم مخالفم
۱ اگر افرادی که در راس کارهای مهم قرار دارند معتقد به اصول دینی باشند بسیاری از مشکلات اجتماعی حل خواهد شد.
۲ پیروی از قوانین دینی کلید خوشبختی است.
۳ سعادت آدمی فقط از طریق پیشرفت علم فراهم می گرددودین مانع پیشرفت علم است.
۴ سرنوشت آدمی به دست خداوند تعیین می گرددوکوشش وتلاش  به کلی بی فایده است.
۵ خوشبختی معنوی به خوشبختی مادی بستگی دارد ووقتی فرد از نظر مادی موفق می شود سعادت او تکمیل است.
۶ سستی ایمان واعتقادات دینی سرچشمه فساد اخلاقی است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نگرش سنج مذهبی – براهنی

نظرات