پرسشنامه رایگان وی‍ژگی شخصیتی دروغگویي، برونگرايی، پرخاشگريی، و نوروتیك در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وی‍ژگی شخصیتی دروغگویي، برونگرايی، پرخاشگريی، و نوروتیك در دانش آموزان

این پرسشنامه شامل 81 سوال می باشد و با هدف بررسی مقایسه میزان طلاق و مرگ والدین بر چهار وی‍ژگی شخصیتی دروغگویي، برونگرايی، پرخاشگريی، و نوروتیك در دانش آموزان مدارس راهنمایي دخترانه طراحی شذه است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وی‍ژگی شخصیتی دروغگویي، برونگرايی، پرخاشگريی، و نوروتیك در دانش آموزان

نظرات