پرسشنامه رایگان ويژگيهاي شخصيتي

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

چکیده : به طور کلي با يك بررسي اجمالي مي توان نتيجه گرفت که افراد خلاق و سرآمد همواره در طول تاريخ مورد توجه بوده اند و هر جامعه اي که درصدد توسعه و پيشرفت باشد ناچار است که به اين افراد توجه خاص مبذول دارد و اين امر در گرو شناخت صحيح اين افراد مي باشد تا بکارگيري تعليم و تربيتي موثر و کارا جهت شکوفايي هر جه بيشتر استعدادهاي بالقوه انان صورت گيرد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان خلاق مي باشد. ابزارهاي اندازه گيري،آزمون خلاقتي دکتر عابدي و آزمون پنج عاملي شخصيت نئو مي باشد. نتايج نشان داد که بين ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان خلاق و غير خلاق تقاوت وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ويژگيهاي شخصيتي

نظرات