پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

چکیده : به طور کلی با یک بررسی اجمالی می توان نتیجه گرفت که افراد خلاق و سرآمد همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده اند و هر جامعه ای که درصدد توسعه و پیشرفت باشد ناچار است که به این افراد توجه خاص مبذول دارد و این امر در گرو شناخت صحیح این افراد می باشد تا بکارگیری تعلیم و تربیتی موثر و کارا جهت شکوفایی هر جه بیشتر استعدادهای بالقوه انان صورت گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان خلاق می باشد. ابزارهای اندازه گیری،آزمون خلاقتی دکتر عابدی و آزمون پنج عاملی شخصیت نئو می باشد. نتایج نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان خلاق و غیر خلاق تقاوت وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

نظرات