پرسشنامه رایگان ویژگیهای شخصیتی

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال بوده و با هدف . نقش تعاملی ورزش و ویژگیهای شخصیتی در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

نظرات