پرسشنامه رایگان وابستگی به دیگران

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه وابستگی به دیگران

این پرسشنامه از ۴۸ سوال تشکیل می شود . ابتدا هریک از آن ها را بخوانید تا بدانید توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند یا خیر . بعد بر حسب این که تا چه اندازه توانایی ها ، احساسات و رفتارهای شما را منعکس می کنند ، یکی از نمرات زیر را در نظر بگیرید .
۴= کاملا موافق      ۳= موافق      ۲= مخالف      ۱= کاملا مخالف


۱- ترجیح می دهم تنها باشم .
۲- وقتی تصمیمی می گیرم ، همیشه مشورت می کنم .
۳- بهترین بازده من زمانی است که احساس می کنم دیگران تاییدم می کنند .
۴- وقتی مریض می شوم ، دوست ندارم نازم را بکشند .
۵- اطاعت کردن را بر دستور دادن ترجیح می دهم .
۶- فکر می کنم که اگر مردم بخواهد ، بیشتر از این می توانند برایم کاری انجام دهند .

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه وابستگی به دیگران 

 

نظرات