پرسشنامه رایگان نارسايي توجه با بيش فعالي ADHD از دیدگان معلمان

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نارسايي توجه با بيش فعالي ADHD از دیدگان معلمان

این پرسشنامه شامل 18 سوال بوده و با هدف پرسشنامه رایگان اثرات درمان نوروسايكولوژي در كار آمدي خواندن دانش آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي از دیدگان معلمان طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رایگان نارسايي توجه با بيش فعالي ADHD از دیدگان معلمان

نظرات