پرسشنامه رایگان میزان برخورداری مدیران از مهارتهای سه گانه مدیریت ( فنی، انسانی و ادراکی)

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه میزان برخورداری مدیران از مهارتهای سه گانه مدیریت ( فنی، انسانی و ادراکی)

این پرسشنامه شامل ۴۵ سوال بوده و با هدف بررسی میزان برخورداری مدیران سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از مهارتهای سه گانه مدیریت ( فنی، انسانی و ادراکی) از نگاه کارکنان و رابطه آن با اثربخشی آنها طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه میزان برخورداری مدیران از مهارتهای سه گانه مدیریت ( فنی، انسانی و ادراکی)

نظرات

دیدگاه کاربران