پرسشنامه رایگان منبع کنترل راتر

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه منبع کنترل راتر

این پرسشنامه شامل 29 سوال بوده و با هدف عوامل موثر بر تاب آوري در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه منبع کنترل راتر

نظرات