پرسشنامه رایگان مقیاس تنظیم خلق منفی

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس تنظیم خلق منفی

این پرسشنامه شامل 30 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس تنظیم خلق منفی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس تنظیم خلق منفی

تعا

نظرات