پرسشنامه رایگان مقیاس الگوهای سخت انضباطی

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس الگوهای سخت انضباطی

این پرسشنامه شامل 50 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس الگوهای سخت انضباطی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس الگوهای سخت انضباطی

تعا

نظرات