پرسشنامه رایگان مقیاس درماندگی بک BSH

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس درماندگی بک BSH

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال بوده و با هدف ساخت و هنجاریابی مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس درماندگی بک BSH

نظرات