پرسشنامه رایگان مقیاس خانواده اصلی FOS

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی FOS

این پرسشنامه شامل ۴۰ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه بلوغ عاطفی و سازگاری زناشویی مردان متاهل شاغل در شرکت خطوط لوله نفت منطقه تهران دارای استنباطی سالم و ناسالم از خانواده اصلی خود طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس خانواده اصلی FOS

نظرات