پرسشنامه رایگان مقايسه خلاقيت در دانش آموزان كاربر اينترنت و غير كاربر

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقايسه خلاقيت در دانش آموزان كاربر اينترنت و غير كاربر

این پرسشنامه دارای 12 تمرین بوده و با هدف مقايسه خودكار آمدي و خلاقيت در دانش آموزان كاربر اينترنت و غير كاربر طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقايسه خلاقيت در دانش آموزان كاربر اينترنت و غير كاربر

نظرات