پرسشنامه رایگان مقایسه خلاقیت در دانش آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه خلاقیت در دانش آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر

این پرسشنامه دارای ۱۲ تمرین بوده و با هدف مقایسه خودکار آمدی و خلاقیت در دانش آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه خلاقیت در دانش آموزان کاربر اینترنت و غیر کاربر

نظرات