پرسشنامه رایگان مدیریت تنیدگی شغلی

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مدیریت تنیدگی شغلی

این پرسشنامه شامل سوالات متعددی بوده و با هدف تحلیل عوامل تنبدگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان همدان به منظور ارائه الگوی مدیریت تنیدگی شغلی طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مدیریت تنیدگی شغلی

نظرات