پرسشنامه رایگان قابلیتهای شناختی

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه قابلیتهای شناختی

این پرسشنامه شامل ۸۰ سوال بوده و با هدف مقایسه هوشهای چندگانه در بین دانش آموزان موفق و ناموفق طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه قابلیتهای شناختی

نظرات